image

Teambuilding øvelser

Planlægning af indendørs teambuilding øvelser

Der er mange fordele ved at involvere teambuilding øvelser i en virksomheds vækststrategi. For at kunne få en virksomhed til at vokse skal virksomhedens ansatte til at være fleksible, omstillingsparate og have en evne til at modstå mange af de udfordringer som opstår i en skiftende økonomi.

Virksomheder har gennemgået en meget stor ændring i både kultur og dynamik i løbet af de sidste par år, og det er blevet mere vigtigt for ledere at have eller udvikle evnen til at inspirere og motivere sine ansatte igennem kommunikationsteknikker som genererer en holdånd på arbejdspladsen. Disse ledere og virksomheder som har fejlet i at udvikle disse nødvendige teambuilding egenskaber vil også opleve et fald i produktiviteten og overskudet på bundlinien.

Teambuilding øvelser kræver en klar strategi

Teambuilding øvelser kræver den samme type planlægning og strategi som enhver anden del af virksomheden kræver. Ved at tage sig tid til at skabe en mission, mål, og effektive strategier til at nå de mål, så vil man meget nemmere og hurtigere kunne opnå at opbygge en sammenhængende og samarbejdende team.

Tidligere prøvede virksomheder ofte at udvikle samhørighed og få nytte af teambuilding igennem en top-down metode hvor ledelsen presser ting ned over hovedet på medarbejderne. Dette har vist sig ikke at være særligt effektivt historisk, og den meget svingende økonomi de sidste par år, så er det direkte farligt for virksomheden at lave top-down teambuilding øvelser. Deror er det vigtigt at man prøver forskellige metoder som både er rentable og vil påvirke virksomheden positivt, så der er størst mulig chance for at forøge produktiviteten i virksomheden.

Når man planlægger teambuilding øvelser, så bør selve planlægningen indeholde planer for hvad der skal ske hele året igennem. Allokering af penge til finansiering af planlægningen og udførelsen af teambuilding øvelserne, materialerne og lokationen, så har man bundet sig til at gennemføre teambuilding øvelserne.

De indledense teambuilding øvelser

Mange af de indledende teambuilding øvelser bør blive dedikeret til at udvikle tillid og kommunikation som vil hjælpe med at forøge det personlige ejerskab som de ansatte i virksomheden har, og resultere i forøget effektivitet. I mange tilfælde så er de mest effektive teambuilding øvelser dem som er blevet solgt over for de ansatte inden eventen. Når alle ansatte modtager informationer inden eventen som klart fortæller formålet med øvelsen og de forventede mål, så er de mere åbne for at deltage.

Inden man skaber en strategisk plan for indendørs teambuilding øvelser, så er det nødvendigt for alle ledere at blive enige og binde sig til planen og målene som skal opnås. I nogle tilfælde er det måske nødvendigt at søge råd fra en professionel teambuilder som har erfaring og ekspertise inden for de forskellige typer træning som skal bruges for at forberede lederne til den slags kommunikationsevner de skal have udviklet for at være succesfulde med deres planlagte teambuilding øvelser.

En teambuilding ekspert kan også give dig detaljer og informationer om hvilke teambuilding øvelser som vil være de mest effektive og have den største og bedste påvirkning af virksomheden.

Eksempel på en simpel teambuilding øvelse i kan lave som ryste sammen aktivitet

Mål med teambuilding aktiviteten:

At lære mere om hinanden og få deltagerne til at snakke sammen

Deltagere i teambuilding øvelsen:

6 eller flere

Nødvendigt materiale:

  • Papir
  • Blyant eller Kuglepen

Beskrivelse:

Før aktiviteten skal du vælge 3 personer og bede dem om hver især at nedskrive deres mest pinlige øjeblikke. Når aktiviteten starter skal du bede de 3 personer om at stå eller sidde foran gruppen, og få en 4. person til at læse 1 af de pinlige øjeblikke. Bed publikum om at stille spørgsmål til de 3 personer for at finde ud af hvem der havde oplevet historien. Den der skrev det pinlige øjeblik skal være ærlig omkring historien, men de 2 andre må lyve lige så meget som de vil for at prøve at snyde gruppen.

Efter der er blevet stillet en masse spørgsmål skal publikum stemme på den person som de tror har oplevet det pinlige øjeblik. Efter alle har stemt, skal personen som står bag øjeblikket afsløre sig selv.

Man kan køre flere runder af denne leg igennem med forskellige grupper af 3 personer der skal præsentere deres pinlige øjeblikke.